Osoba se zdravotním postižením

Osobu se zdravotním postižením (dále jen zkratka OZP) nemusíme vždy poznat na první pohled, protože postižení nemusí být pouze viditelné. Nejedná se pouze o lidi nevidomé, vozíčkáře, nebo hluchoněmé.

Definici OZP nalezneme v zákoně o zaměstnanosti (§ 67 zákona č. 435/2004 Sb., dále jen zákon). Zákon OZP rozděluje do tří kategorií podle tak zvané míry poklesu pracovní schopnosti a poskytuje lidem spadající do této kategorie zvýšenou ochranu na trhu práce. Poklesem pracovní schopnosti se rozumí pokles schopnosti vykonávat výdělečnou činnost v důsledku omezení tělesných, smyslových a duševních schopností ve srovnání se stavem, který byl u člověka před vznikem dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu.

Podle zákona jsou OZP fyzické osoby, které jsou orgánem sociálního zabezpečení uznány invalidními v prvním, druhém a třetím stupni. Zákon dále definuje osoby zdravotně znevýhodněné (OZZ). OZP dokládají tuto skutečnost potvrzením nebo posudkem orgánu sociálního zabezpečení a potvrzením nebo rozhodnutím orgánu sociálního zabezpečení v případě OZZ.

1. Osoba uznaná invalidní v prvním stupni

První stupeň invalidity je přiznán tomu, jehož schopnost pracovat se snížila o 35 až 49 procent proti stavu před nemocí nebo úrazem. Do této skupiny patří lidé u kterých není onemocnění velmi často viditelné. Patří sem například lidé po transplantaci, s těžkými alergiemi, kardiaci a podobné případy.

2. Osoba uznaná invalidní ve druhém stupni

Druhý stupeň invalidity je přiznán lidem, kteří mají sníženou pracovní schopnost o 50 až 69 procent proti stavu před úrazem nebo onemocněním. Do této skupiny mohou patřit lidé, kteří mají například problémy s pohyblivostí, revmatoidní či psoriatickou artritidu, roztroušenou sklerózu nebo Crohnovu chorobu.

3. Osoba uznaná invalidní ve třetím stupni (osoby s těžším zdravotním postižením)

Jedná se o skupinu lidí, u kterých následky jejich postižení zpravidla ihned vidíme, nebo kteří nedávno prodělali léčbu závažného zdravotního onemocnění. Pokud se lidem sníží chopnost pracovat nejméně o 70 procent proti stavu před úrazem nebo onemocněním, je těmto lidem přiznán třetí stupeň invalidity.

Pro více informací a přesné znění zákona doporučujeme navštívit portál ministerstva práce a sociálních věcí.

Nemáte ještě vlastní účet? Vyplňte jednoduchou registraci a začněte využívat všech výhod POZP ještě dnes.