321559 - rada/odborný rada v útvaru ředitele sekce územní pracoviště ostrava iii

Specialisté v oblasti práva a příbuzných oblastech

Hledáte práci v lokalitě Ostrava, nebo blízkém okolí? Prohlédněte si nabídku práce od společnosti Generální finanční ředitelství. Nabídka byla vystavena dne 21. 6. 2022 na Úřadu práce ČR - Ostrava. Nabízená pracovní pozice je vhodná pro osoby se zdravotním postižením (OZP). Využijte svou šanci na lepší práci a klikněte na tlačítko „Mám zájem o tuto práci“. Vyplňte motivační zprávu a my ji doručíme, v atraktivní formě, přímo na email zaměstnavatele.

Informace o práci „321559 - rada/odborný rada v útvaru ředitele sekce územní pracoviště ostrava iii“ (vhodné pro OZP)

Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. říjen 2022.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 zákona do 12. platové třídy.

Služba zahrnuje zejména:

  • Realizaci daňové politiky na úseku daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění anebo správních činností souvisejících s jejich správou s celostátní působností
  • Podíl na stanovování zásad aplikace právních předpisů v činnostech zabezpečovaných územním pracovištěm finančního úřadu v daňové, trestně právní a pracovně právní oblasti
  • Samostatné řešení právní problematiky dotýkající se činnosti zabezpečovaných územním pracovištěm finančního úřadu v daňové, trestně právní a pracovně právní oblasti
  • Vedení řízení, přípravu a vydávání rozhodnutí v daňovém řízení
  • Zastupování správního úřadu v případech, kdy je způsobilý být účastníkem soudního řízení ve věcech souvisejících se správou daní, personální nebo trestněprávní problematikou a hospodářskou činností
  • Podíl na zpracování návrhů interních aktů řízení a dokumentů sloužících pro vnitřní potřeby územního pracoviště finančního úřadu
  • Podíl na administraci činnosti územního pracoviště a samostatné vedení individuálně určených agend a jejich evidence
  • Plnění dalších služebních úkolů, které svou náročností odpovídají platové třídě, do které je státní zaměstnanec zařazen na příkaz nadřízeného.

Služební místo je vhodné i pro osobu se zdravotním postižením (bližší informace k vhodnosti pro konkrétní druh postižení poskytne níže uvedená kontaktní osoba).

Prosíme zájemce, aby se pečlivě seznámily s podmínkami výběrového řízení zveřejněných na webových stránkách FS ČR v "Oznámení o vyhlášení výběrového řízení" https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/verejne-informace/nabidka-zamestnani/app/detail/8357587

Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 15. srpna 2022, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, Na Jízdárně 3162/3, 709 00 Ostrava nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž
v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu podatelna3200@fs.mfcr.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky ID 4hun2cu.
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo 321559 rada/odborný rada v útvaru ředitele sekce - Ostrava III“.
Místo výkonu práce: Finanční úřad Ostrava III
Opavská 6177 /74a
Ostrava, Moravskoslezský kraj 708 13
Mzda: 25630,-Kč / měsíc
Nabídka práce pro: Osoby se zdravotním postižením (OZP)
Pracovní místo je volné: od 1. 10. 2022
Pracovněprávní vztah: Služební poměr
Typ směn: Pružná pracovní doba
Minimální stupeň vzdělání:
Volných míst k dispozici: 1
Nabídka práce je platná: do 15. 8. 2022
Pracovní inzerát byl naposledy upraven dne 23. 6. 2022

Místo výkonu práce na mapě

Pro vizuální přehlednost Vám přinášíme orientační mapu nabídek práce pro osoby se zdravotním postižením (OZP). Můžete tak jednoduše zjistit, jak daleko od vašeho bydliště máte vzdálenou svou šanci na lepší práci.
Chcete-li využít jiných map, lokalitu nabízené pracovní pozice „321559 - rada/odborný rada v útvaru ředitele sekce územní pracoviště ostrava iii“ je možné také zobrazit za pomocí , nebo .

Ostatní nabídky práce pro OZP v této lokalitě a okolí

Pokud Vás pracovní inzerát od společnosti Generální finanční ředitelství nezaujal, prohlédněte si i další nabídku práce v okolí - Ostrava. Nabídka práce „321559 - rada/odborný rada v útvaru ředitele sekce územní pracoviště ostrava iii“ byla publikována v seznamu práce na stránkách Úřadu práce ČR - Ostrava.